Firmám bude hrazeno nejen vlastní školení, ale v některých případech až do 100 % mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění.

V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí a v souladu s vládními plány na její řešení v podmínkách ČR přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu k zahájení realizace nových projektů, zaměřených na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Jde o globální grant výzva Školení je šance a individuální projekt Vzdělávejte se!

Výzva Školení je šance

Cílem projektu je pomoci podnikům finančně zajistit vzdělávání jejich zaměstnanců, které firmy v rámci úspor nejčastěji škrtají. EU poskytne finanční prostředky jak na přímé vzdělávání zaměstnanců, tak na vedlejší náklady s tím spojené (např. na realizační tým, zařízení a vybavení nutné pro školení, stravné a cestovné zaměstnanců či nepřímé náklady, jako je nákup energií, telefony atd.). Velkou výhodou pro firmy je fakt, že peníze obdrží tři měsíce dopředu před plánovanou vzdělávací akcí.

Žádosti mohou zaměstnavatelé podávat formou grantových projektů na Ministerstvu práce a sociálních věcí od 23. března 2009. Na výzvu je vyčleněno celkem 1,8 miliardy Kč a projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009.

Do projektu se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, tzn. obchodní společnosti, výrobní družstva i osoby samostatně výdělečně činné. Podniky jsou omezeny pouze regionálně: hlásit o dotace se mohou firmy, jejichž zaměstnanci pracují mimo Prahu. Společnost jako taková však může mít sídlo v hlavním městě.

Projekt Vzdělávejte se!

Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance.

V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize.

Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele od 23. března 2009.

Na projekt je vyčleněno celkem 1,5 miliardy korun a žádosti o zapojení do projektu budou moci zaměstnavatelé podávat až do 30. června 2011. Vztahuje se na území celé ČR, opět s výjimkou hlavního města Prahy.

Více o projektech Školení je šance a Vzdělávejte se! najdete zde: www.mpsv.cz/