Výzva připomíná, že byla v roce 2007 provedena některá opatření vyplývající z dokumentu Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje, schváleného zastupitelstvem Libereckého kraje. Cílem těchto opatření bylo optimalizovat síť středních škol s ohledem na předpokládaný populační vývoj a změny ve vzdělávací poptávce a nabídce.

Nyní je dle výzvy potřeba posoudit, jestli provedená opatření přinesla žádané výsledky, a v návaznosti na to zrealizovat případné korekce na základě připomínek a podnětů odborné pedagogické veřejnosti. Za tímto účelem byla ustanovena odborná pracovní skupina se zastoupením různých pedagogických profesí a všech čtyř okresů kraje.

Pedagogická veřejnost je výzvou žádána o to, aby do 23. dubna 2009 zaslala své případné připomínky k dosavadnímu průběhu a návrhy dalšího postupu optimalizace některému z členů pracovní skupiny a současně Ing. Monice Čermákové z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Podané návrhy by měly být v souladu se strategickými prioritami kraje v oblasti vzdělávání, měly by odpovídat aktuálním proměnám na trhu práce a potřebám středních škol pro uskutečňování jejich poslání v Libereckém kraji s přihlédnutím k reálné ekonomické situaci.

Odborná pracovní skupina podněty odborně posoudí a vypracuje na jejich základě pracovní materiál s návrhy dalšího postupu optimalizace.