Ministr školství Ondřej Liška se přitom minulý týden sešel s premiérem Mirkem Topolánkem a požádal ho o zrušení termínu pro předložení reformy terciárního vzdělávání.

Názorový střet ministerstva a vysokých škol

V pracovní skupině reformy terciárního vzdělávání mají vysoké školy své zástupce, ale část akademické obce vyjadřuje k přípravě tohoto zákona pochybnosti. Mimo jiné panovala obava, že nový zákon omezí některé pravomoci a svobody vysokoškolských profesorů.

Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl na čtvrteční mimořádné tiskové konferenci řekl: „UK se od samého začátku celého procesu přípravy Bílé knihy na jaře 2007 intenzivně účastnila. Proběhla celá řada připomínkových řízení, kdy jsme předkládali fundované, věcné, důkladné a akademickou obcí prodiskutované argumenty. Většina připomínek však nebyla ze strany tvůrců Bílé knihy akceptována. UK se ve stanoviscích chovala velmi konzistentním způsobem, a to i pak, když už byl náš hlas hlasem osamoceným, což dnes už naštěstí neplatí, upozorňujícím na vážná rizika navrhovaných postupů v Bílé knize.“

Přestože ministr Liška na tiskové konferenci pořádané ministerstvem 5. března 2009 ujišťoval, že na přípravě věcného záměru zákona se vysoké školy přímo podílejí a že názorům vysokých škol je otevřen, rektor Karlovy univerzity si myslí opak: „Podkladové materiály jsou před akademickou obcí poměrně striktně utajovány a minimálně první verze obsahovala velmi rasantní politizaci řízení vysokých škol, exkurzi studentů z akademické samosprávy vysokých škol, která byla do značné míry okleštěna při absenci či spíše neexistenci jakýchkoliv zákonných záruk fakult, a mnoho dalších problematických záležitostí,“ dodal.

Jak se události kolem reformy vyvíjely

První verze strategického dokumentu, tzv. Bílé knihy terciárního vzdělávání, byla představena 12. května 2008 a nastíněné cíle a postupy byly otevřeny širší společenské diskuzi.

V lednu 2009 dopracovanou podobu Bílé knihy vláda České republiky přijala a uložila ministerstvu školství připravit zákon o terciárním vzdělávání a zákon o finanční podpoře studentů.

Dvacátého čtvrtého února 2009 diskutoval ministr Liška plánované změny na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Dvacátého šestého února se předsednictvo Rady vysokých škol ohradilo proti konkrétním pozměňovacím návrhům zákona o vysokých školách.

Pátého března 2009 proběhla tisková konference ministerstva k věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání.

Dvacátého šestého března 2009 vydalo předsednictvo Rady vysokých škol zvláštní usnesení k přípravě reformy o terciárního vzdělávání a Karlova Univerzita tentýž den svolala mimořádnou tiskovou konferenci, na které rektor univerzity kritizoval dosavadní postup.