Státní maturitu skládá na Slovensku v letošním roce přibližně 61 tisíc středoškoláků. Na dvaceti středních školách studenti navíc vyplňovali místo klasických papírových testů úlohy v podobě on-line.

Zatímco v loňském roce Slováci prověřovali možnosti on-line maturity na španělštině a italštině, tedy předmětech, které si mnoho si studentů nevybírá jako maturitní, letos se on-line testování zaměřilo na vědomosti z matematiky a anglického jazyka, tedy předmětů, ze kterých středoškoláci maturují mnohem častěji.
 
Pro testování se využívá unifikovaný hardware, což má zaručit maximální bezpečnost a jednoduchost průběhu testování. Pilotní testování má pomoci odhalit veškeré nedostatky spojené s on-line zkoušením.

Neustálé zdokonalování testovací aplikace by mělo dospět v blízké budoucnosti k zavedení celoplošné on-line maturity. Slováci však do té doby musejí zapracovat na technologickém vybavení škol a současně musejí investovat ještě hodně času a peněz do proškolení pedagogů, bez jejichž spoluúčasti se realizace on-line maturity neobejde.