Slavnostní zahájení proběhlo v Obecním domě. Studenti středních a vysokých škol poté zasedli na tři dny za jednací stoly v salóncích hotelu Hilton Prague, aby se zde v rolích vyslanců členských zemí OSN, NATO a Evropské unie snažili najít odpovědi na některé celosvětové problémy.

Simulovaná diplomatická krize a slovní přestřelky

V neděli 8. března vypukla na Summitu simulovaná krize, která byla způsobena nepokoji na čadsko-súdánských hranicích, kde navzdory přítomnosti mezinárodních misí OSN a Evropské unie došlo ke krvavým masakrům civilního obyvatelstva. Poté, co se podařilo zástupcům jednotlivých států situaci stabilizovat a stanovit další postup v přijaté rezoluci, vrátili se k původní agendě.

Ve Valném shromáždění OSN při diskuzi o hospodářských dopadech embarg a sankcí došlo ke slovní přestřelce mezi delegáty Íránu a USA. Druhý jmenovaný se zastal izraelských státních představitelů se slovy: „Z jejich úst alespoň nezaznívají výhružky jako je vymazání státu z mapy.“ Íránský velvyslanec však okamžitě připomněl nedávné prohlášení Izraele, že  je schopen zničit Írán během jednoho dne.

Pokrok byl vidět

„S průběhem konference jsem spokojen,“ řekl krátce po zakončení třetího ročníku Summitu Jan Pýcha, hlavní koordinátor projektu. „Je potěšující vidět pokrok, který účastníci učinili od prvního workshopu na Vysoké škole ekonomické. Jejich několikaměsíční příprava byla na kvalitě jednání skutečně znát,“ dodal.