Na PEF v současné době vrcholí přípravy již tradiční mezinárodní konference s názvem Firma a konkurenční prostředí. Ta se koná 12. a 13. března 2009. „Zajímavou konfrontaci nabídne vystoupení ministra financí Miroslava Kalouska, vrchního ředitele ČNB Vladimíra Tomšíka nebo členů NERV Tomáše Sedláčka a Pavla Kohouta“, komentuje program oslav prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF.

Mezi další události, kterými slaví fakulta své narozeniny, patří i blížící se fakultní Reprezentační ples (27. 2. 2009), celouniverzitní výstavu v Technickém muzeu v Brně nebo listopadový cyklus diskuzí s názvem Totalita vs. Demokracie, kde ve spolupráci s  projektem „Kabinet Havel – Úsvit v Čechách“ byla oslovena také Madeleine Albrightová.

PEF vznikla v roce 1959 jako první ekonomická fakulta na Moravě. Během svého 50letého vývoje fakulta prošla značným vývojem a v současné době nabízí osm bakalářských, pět magisterských a tři doktorské studijní obory, v českém i anglickém jazyce.