"Cílem tohoto pilotního projektu bylo navrhnout srozumitelná měřítka pro hodnocení vědecké a výzkumné práce, identifikovat nejlepší fakulty ve svých kategoriích, porovnat ve vybraných měřítkách úroveň českých a slovenských škol a vyvolat diskusi o možnostech pravidelného veřejného hodnocení vysokých škol v oblasti vědy a výzkumu," říká Filip Karel ze serveru Navigatorka.cz.

Autoři rozdělili měřítka hodnocení do těchto tří základních kategorií: počty publikací a citací (údaje z let 1998 - 2007),  prostředky získané na vědu a výzkum (údaje z roku 2007) a kvalita poskytovaného doktorandského studia (údaje z roku 2007). Do srovnání bylo zařazeno celkem 134 fakult českých a 102 fakult slovenských vysokých škol.

Jako hlavní výstupy projektu sami autoři označili tyto poznatky:

  • české fakulty publikují více a získávají více peněz z veřejných zdrojů než slovenské, slovenské fakulty mají více doktorandů
  • pro české i slovenské fakulty je společná nízká kvalita publikací – přibližně 40% publikovaných článků nikdo necituje, tři čtvrtiny publikací mají méně než pět citací, velmi kvalitních publikací, které mají více než 16 citací je 7%, nadprůměrné nebo alespoň průměrné citovanosti dosahují přírodovědné, chemicko-technologické a lékařské fakulty
  • nejvíce publikují přírodovědné, chemicko-technologické a lékařské fakulty, nejméně pak ekonomické, právnické a umělecké
  • nejlepší českou fakultou v oblasti publikací je Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, nejvíce financí získala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
  • největší rozdíl mezi českými a slovenskými fakultami je v množství financí, které jednotlivé fakulty získaly na svoji vědeckou a výzkumnou činnost. České školy obdržely v roce 2007 po kurzovém přepočtu na české koruny 4,5x více finančních prostředků na jednoho tvořivého pracovníka než slovenské.

"Ve spolupráci chceme pokračovat. Do budoucna bychom chtěli do tvorby těchto zpráv zahrnout i připomínky vysokých škol a poskytnout i širší mezinárodní srovnání," odhaluje budoucí plány Michal Považan, ředitel ARRA.

Navigatorka.cz je informačníserver pro uchazeče ovysokoškolské studium. ARRA se již několik let zabývá hodnocením vysokoškolských institucí na Slovensku.

Celá zpráva je k dispozici na stránkách Navigátorky v sekci aktuality.