Garantem a organizátorem olympiády je Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Ústřední komisí Chemické olympiády. Soutěž probíhá v pěti kategoriích, kam jsou školáci rozřazeni podle věku a zaměření školy. Olympiáda odstartovala v pondělí, slavnostní zakončení je na programu ve čtvrtek.

Kromě soutěží školáků jsou součástí chemické olympiády i besedy s autory úloh, korespondenční soutěže, semináře pro soutěžící i pro učitele, soustředění a letní tábory.

K postupu do celostátního kola olympiády musí účastníci překonat nástrahy školního a krajského kola. V kategorii pro nejmladší žáky, které se zúčastní nejvíce soutěžících, se pořádá i kolo okresní.

Nejlepší chemici se podívají do Anglie

Účastníci nejvyšší kategorie mohou v případě úspěchu postoupit až na mezinárodní chemickou olympiádu. Nejprve však musí projít teoretickým a praktickým soustředěním. Na mezinárodní olympiádě, na které jsou čeští reprezentanti v počtu získaných medailí pravidelně velmi úspěšní, mohou soutěžit za jednu zemi až čtyři zástupci. Letošní 41. ročník mezinárodní olympiády bude hostit v červenci Anglie.

Nejlepší účastníci celostátního kola v kategorii pro chemické průmyslové školy reprezentují Českou republiku na evropské Grand Prix Chimique, která se koná každé dva roky.

Více informací o Chemické olympiádě naleznete na oficiálních webových stránkách soutěže