Louis Braille ve svých třech letech oslepl poté, co si levé oko poranil šídlem z otcovy sedlářské dílny a dostal infekci, která se přenesla i na pravé oko.

V deseti letech byl přijat do Institutu des Jeunes Aveugles (Národní institut pro mladé slepce) v Paříži. Byl nejen výborný žák, ale také projevil velkou manuální zručnost a hudební nadání - hrál na klavír, varhany a violu. Později byl jmenován řádným učitelem ústavu, vyučoval francouzskou gramatiku, algebru, aritmetiku a hru na klavír a violoncello. V roce 1852 zemřel na tuberkulózu.

Ve svých šestnácti letech vynalezl Louis Braille systém vyražených (vystouplých) bodů. Inspiroval se přitom starším systémem kapitána Charlese Barbiera de la Serre, vojenským systémem pro noční psaní založeným na 12 bodech. Braillovo písmo je založeno na šesti.

Braillovo písmo dalo nevidomým větší nezávislost

Každý znak Braillova písma tvoří mřížka šesti bodů uspořádaných do obdélníku 2×3. Na každém z těchto šesti míst buď je, nebo není vyvýšené místo. Tímto způsobem je možné vytvořit 64 různých kombinací znaků.

Pro zápis mnoha znaků 64 kombinací nestačí, a tak existují tzv. prefixy, které mění význam znaku nebo skupiny znaků, před nimiž stojí.

Braillovo písmo se dá ručně psát pomocí speciální tabulky s perem (bodátkem), kterým se zezadu (zrcadlově) přes dírky v tabulce vytváří v papíru body. K rychlejšímu psaní slouží speciální psací stroje. Modernější psaní umožňují PC se speciálními programy, s použitím  braillského  řádku  nebo i braillské  tiskárny.

Braillův jednoduchý a geniální systém výrazně přispěl k odstranění závislosti nevidomých na jiných lidech a umožňuje miliónům zrakově postižených kvalitnější a plnohodnotný život.