Před 11 lety se začali na platformě Institutu Svazu průmyslu ČR (ISP) scházet rektoři technických vysokých škol a univerzit a vedoucí osobnostmi průmyslu a zaměstnaneckých svazů, aby nyvázali spolupráci v oblasti praktické přípravy studentů.

Doposud tato spolupráce nepřinesla žádné hmatatelné výsledky. Zástupci obou stran se však shodují na nedostatcích ve výuce, které začínají již na základních školách. Je to otázka praxe, škol a celkového systému vzdělávání.

„Doufám, že se nikdo neurazí, když povím, že můj názor je, že by každý vysokoškolák měl projít procesem získání výučního listu,“ mluví na rovinu Ing. Rostislav Řepka, ředitel Sekce inovativních produktů ISP. Uskutečnění těchto představ by vyžadovalo významné změny v celém vzdělávacím systému.

Problémem je kvalita vzdělavatelů

Cíle instituce poodhaluje Rostislav Řepka: „Zajímá nás systém vzdělávání v této zemi a sledujeme jej skutečně intenzivně již třetím rokem. Zjišťujeme, že se sice nezhoršuje, ale ani nelepší. A jedním z důvodů je kvalita vzdělavatelů. Kdyby na školách učili lépe vybavení profesionálové uznáváni touto společností a dostatečně motivováni, tak by to byla polovina úspěchu.“

Zástupci ISP ČR také přiznávají, že dalším problémem je politika. Neklid na politické scéně se odráží i ve školství, bohužel není vidět okamžitě, ale až s odstupem několika let. Hlavní chybu vidí ve zrušení učňovských oborů, které byly důležité a na jejichž místě je nyní mezera.

Současná situace je navíc podle zástupce ISP silně ovlivněna touhou absolventů po penězích. „Máme informace o chování absolventů od našich partnerů. Do podniku přijde vysokoškolák nebo středoškolák, nic neumí a chce hodně peněz. Firma ho vše naučí a on pak po dvou letech odejde někam, kde mu dají o 500 korun víc. Podnik, který opouští, do tohoto zaměstnance investoval čas a peníze, ale to toho člověka nezajímá. Tito lidé jsou amorální a zároveň asertivní,“ říká Rostislav Řepka a dodává: „Vesměs není chyba v jedincích, ani v učiteli či v žákovi, ale v systému, protože systém jim umožňuje se takto chovat.“