V posledních letech začala být trendem prosazovaným na vysokých školách tzv. elektronická přihláška. Uchazeči tedy nemusí kupovat a vyplňovat přihlášku papírovou, stačí pouze připojení k internetu. Pro elektronické přihlášky však na rozdíl od těch papírových neexistuje žádný jednotný formulář. Každá škola, která možnost vyplnění elektronické přihlášky nabízí, má svůj vlastní informační systém pro vyplňování, se kterým si uchazeč musí poradit.

Elektronická přihláška také neznamená, že si ušetříte cestu na poštu. Ve většině případů musíte stejně poslat poštou na adresu školu doklad o zaplacení nebo jiné dokumenty, které nelze poslat po internetu.

Z tabulky, která byla sestavena na základě údajů serveru Navigátorka.cz, vyplývá, že nejvíce fakult umožňuje podání klasické papírové i elektronické přihlášky. Například celá Masarykova univerzita však přijímá již pouze přihlášky elektronickou formou.

forma přihláškypočet fakult
pouze papírová
14
pouze elektronická
32
papírová i elektronická
86
Tabulka zahrnuje pouze ty fakulty veřejných vysokých škol, u kterých je v současné době informace o přijímání přihlášek k dispozici.

Cenově zvýhodněné elektronické přihlášky

Co se týče poplatků za podání přihlášky, pak většina fakult zvýhodňuje podání elektronických přihlášek. Vzhledem k tomu, že administrativní náklady se zpracováním elektronických přihlášek jsou znatelně nižší. Univerzita Pardubice však požaduje stejný poplatek 500 Kč za obě formy. Průměrný poplatek za podání papírové přihlášky je 519 Kč, při podání elektronické přihlášky je to 456 Kč.

Další výrazné finanční zvýhodnění nabízí uchazečům některé fakulty, které využívají Národní srovnávací zkoušky jako součást svého přijímacího řízení.

Podrobnější údaje k poplatkům a možnosti podání přihlášek k jednotlivým fakultám najdete na začátku ledna v některém z dalších článků a nebo přímo v Navigátorce.

Jakou formu přihlášky zvolíte vy? Čemu dáváte přednost? Vyjádřete váš názor na blog.navigatorka.cz.