Stipendijní pobyt Amerického fondu nabízí velkou míru flexibility. Kandidáti si připraví vlastní program, v němž spojí školení na prestižních univerzitách a praxi v elitních organizacích ve Spojených státech. Žadatelé mohou využít své vlastní kontakty nebo kontaktovat partnery Amerického fondu ve Spojených státech.

Fond hradí všechny náklady programu. Celková délka pobytu v USA je stanovena maximálně na 6 měsíců. Detailní uspořádání časového rozvrhu bude dohodnuto individuálně, přímo mezi žadatelem a jeho americkými partnery.

Podmínky jsou poměrně přísné

Žadatelé musí splňovat stanovené podmínky, a nejsou zrovna mírné. Nutností je alespoň pět let profesionální praxe v příslušném oboru, univerzitní vzdělání minimálně na úrovni bakaláře, velmi dobrá znalost angličtiny (schopnost plynně konverzovat) a nutná je také podpora zaměstnavatele. Žadatel bude potřebovat i kladné hodnocení kolegů v oboru pro své mimořádné schopnosti.

Přihlášku lze podat do konce března

Americký fond bude spolupracovat s českou a slovenskou Fulbrightovou komisí, aby byla zaručena otevřená soutěž, akademická a profesionální kvalita a etická bezúhonnost. Termín pro podání přihlášky na rok 2009 je stanoven na 31. březen 2009.

Přihlášky do programu budou posouzeny Americkým fondem společně s českou a slovenskou Fulbrightovou komisí a vybraní kandidáti budou pozváni na pohovory, které budou probíhat v dubnu 2009. Vybráni budou dva až tři nejlepší kandidáti. Předpokládá se, že první účastníci zahájí svůj program ve Spojených státech v červenci 2009.

Více na www.fulbright.cz