Zprávu „Open Doors“ publikuje Institut mezinárodního vzdělávání, přední nezisková organizace pro mezinárodní vzdělávací a kulturní výměny ve Spojených státech amerických. Každoroční statistické dotazníkové šetření se provádí od roku 1949 a s podporou Kanceláře pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraničí USA od začátku sedmdesátých let.

Obnovil se trend z 90. let 20. století

Počet českých studentů dosáhl v loňském akademickém roce čísla 922 a jedná se o první nárůst zaznamenaný od školního roku 2002/2003. Podařilo se tím tedy obnovit trvale rostoucí trend počtu českých studentů v USA z devadesátých let minulého století. Tehdy však byly příčinou zejména politické změny, nyní jsou důvody v jistých ohledech jiné.

Americké vysoké školství má celosvětovou prestiž

Jakub Tesař, studijní poradce Komise J. W. Fulbrighta k rostoucímu podílu českých studentů říká: “Americké univerzity se opět stávají oblíbeným cílem českých studentů, kteří chtějí získat vzdělání a zkušenosti v zahraničí. Jejich obnovený zájem potvrzuje přetrvávající kvalitu i prestiž amerického vysokého školství. Věřím, že k obratu přispěly také komplexní poradenské a informační služby, které v rámci poradenského centra sítě Educatio USA poskytuje pražská kancelář Fulbrightovy komise, i větší mezinárodní aktivita amerických škol.“

V USA studoval rekordní počet zahraničních studentů

Zájem o studium v USA však není jen ze strany českých studentů. V uplynulém školním roce údajně vzrostl celkový počet zahraničních studentů v USA o sedm procent a dosáhl rekordní výše téměř 624 tisíc.