Projekt tematické sítě založené Evropskou komisí v rámci programu eContentplus a jako součást iniciativy i2010 začal v červenci roku 2007. Jedná se o partnerství 90 zástupců organizací, spravujících kulturní a vědomostní dědictví, a odborníků na IT z celé Evropy.

Digitalizace kulturních sbírek umožní Evropanům rychlý a snadný přístup k materiálům muzeí, knihoven a archivů ostatních zemí. Jen v samotných evropských knihovnách se nachází přes 2,5 miliardy knih, z nichž je zatím jen velmi malá část v digitální podobě. Evropská komise poskytne v letech 2009 – 2010 přibližně 120 miliónů eur na zlepšení internetového přístupu k evropskému kulturnímu dědictví.

V první den jejího spuštění navštívilo digitální knihovnu Europeana takové množství uživatelů, že bylo po zdvojnásobení kapacity serveru rozhodnuto o dočasném pozastavení provozu. Jedná se sice o neočekávanou komplikaci (odhad návštěvnosti byl trojnásobně překročen), ale zároveň povzbuzující znamení obrovského zájmu veřejnosti o projekt. Evropská komise a odborníci z projektu Europeana v současné době intenzivně pracují na tom, aby byla knihovna plně dostupná v co nejbližší době.

Mezitím si na stránkách Evropské digitální knihovny (http://dev.europeana.eu) můžete prohlédnout demoverzi stránek. Zatím v angličtině, ačkoli ve finální budově jsou stránky plánovány ve všech evropských jazycích.