Zástupci Univerzity Palackého předají uchazečům informace nejen o možnostech studia, ale i o podmínkách přijímacího řízení, zázemí univerzity či nabídce studentského ubytování. Každá z osmi fakult má pro uchazeče připravený vlastní program.

V současné době studuje na univerzitě kolem 21 000 posluchačů. Více informací o Dnu otevřených dveří na Univerzitě Palackého naleznete zde.

Na dvě z fakult Univerzity Palackého mohou uchazeči v případě některých oborů absolvovat přijímací zkoušky, aniž by cestovali do Olomouce. Právnická a filozofická fakulta totiž uznávají výsledky Národních srovnávacích zkoušek, které mohou studenti absolvovat přímo v blízkosti svého bydliště. Zkoušky se navíc konají v šesti termínech.

Na Karlově univerzitě byl o informační den zájem

Dny otevřených dveří pořádají obvykle jednotlivé fakulty vysokých škol samostatně. Některé univerzity však vedle toho pořádají různé akce s cílem informovat uchazeče o možnostech studia pro všechny fakulty v jeden den.

Například o minulém víkendu proběhl v pražském areálu Albertov Informační den Univerzity Karlovy. Na této akci se prezentovalo všech 17 fakult UK. Informační den vzbudil zájem 3500 návštěvníků.