Ročenka obsahuje sedm kapitol, které se zabývají různými oblastmi, jako například školním prostředím a organizací škol či přístupem ke vzdělávání, účastí na něm a průchodem vzdělávací soustavou. Vzdělávání cizinců popisuje kapitola F, ve které lze nalézt základní informace o podílech cizinců v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a v konzervatořích v jednotlivých krajích.

Kromě statistických informací poskytuje ročenka v kapitole F také informace o legislativním základu vzdělávání cizinců. „Vzdělávání cizinců na školách v České republice je založeno na Listině základních práv a svobod, v níž je zakotveno právo na vzdělání,“ píše se v ročence, která dále uvádí, pro které cizince je vzdělání je na základních a středních školách bezplatné.

Ročenku, jejíž inspirací je publikace Education at a Glance vydávaná každoročně OECD, ve které jsou uváděny ukazatele o vzdělávání porovnávající jednotlivé členské země, je možno stáhnout například na stránkách Školského vzdělávacího a informačního portálu (www.edu.cz).