Do konce listopadu je nutné podat přihlášku ke studiu například na Filmové a televizní fakultě a Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Do 28. listopadu se můžete hlásit k Bc. studiu do Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni.

Dny otevřených dveří se pro zájemce konají například 28. - 29. listopadu a 22. ledna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 26. listopadu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a 29. listopadu na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci.

Kompletní seznamy dnů otevřených dveří naleznete například v odkazu aktuality ze světa vysokých škol na serveru Navigatorka.cz. Po zalogování pak u vybrané fakulty můžete nalézt více podrobností - v kolik hodin a kde přesně se jednotlivé dny otavřených dveří konají apod.

A proč před rozhodnutím o podání přihlášky využít možnosti navštívit den otevřených dveří? Dozvíte se mnoho informací o zvažovaném oboru a univerzitě obecně a budete si moci na vlastní oči prohlédnout prostory, ve kterých budete v případě přijetí ke studiu následujících několik let trávit mnoho času. Někde se dozvíte například také podrobnější informace o přijímacím řízení a budete tak moci lépe zhodnotit své šance na přijetí.