Od roku 1919, kdy byla škola založena, absolvovalo Masarykovu univerzitu přes 125 tisíc lidí. Na blížící se 90. výročí založení univerzity přichystali proto Brněnští kampaň s názvem „Hledá se 125 000 Masaryků“.

Kampaň má za cíl přimět absolventy k aktivnímu zapojení do univerzitního života. Vyvrcholením akce bude celouniverzitní sraz všech absolventů na konci května příštího roku.

"Rádi bychom dali našim absolventům příležitost se po letech znovu setkat, obnovit přátelství ze studií, ale zároveň zjistit, co všechno již jejich kolegové z ročníku dokázali. Absolventi se za ta léta rozprchli do celého světa a nám nezbývá, než je požádat, aby se nám ozvali," uvedl prorektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Brněnští se prostřednictvím kampaně snaží oslovit například i absolventy jihomoravské Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, což byl název Masarykovy univerzity v letech 1960 až 1990.

Absolventům je určena nová aplikace na webu univerzity 

Absolventům univerzity je určena nová aplikace na webových stránkách vysoké školy - http://is.muni.cz/absolventi/. Součástí aplikace budou profesní a osobní vizitky či blogy.

"Nyní mají všichni nově do systému zavedení absolventi k dispozici speciální služby navíc, jejichž prostřednictvím se mohou setkávat, navázat vztahy ze studentských let a potkat své spolužáky a kamarády, s nimiž ztratili kontakt," vysvětlila Ivana Černá, prorektorka univerzity.

Na devíti fakultách Masarykovy univerzity v Brně studuje v tomto roce zhruba 42 tisíc posluchačů. Na škole současně působí přes 3 tisíce vyučujících.