Veletrh pořádaný Kariérním centrem brněnské Masarykovy Univerzity nabízí vysokoškolským studentům příležitost zmapovat terén aktuálních pracovních příležitostí a  navázat kontakty s budoucími potenciálními zaměstnavateli. V rámci veletrhu se představí desítky firem, s jejichž zástupci budou moci studenti osobně prokonzultovat své možnosti.

Účast na veletrhu je doporučována především studentům posledních ročníků a čerstvým absolventům, na své si však přijdou i studenti nižších ročníků, kteří zde budou mít možnost nalézt partnery pro zpracování svých projektů či témat diplomových prací.

Zájemcům o návštěvu akce organizátoři doporučují registraci prostřednictvím webových stránek veletrhu, která s sebou přináší hned několik výhod. V prvé řadě bude vystavovatelům v předstihu předán životopis, který zájemci mohou připojit ke svému registračnímu formuláři, dále pak bude prvním dvaceti zaregistrovaným jako dárek nabídnuta možnost absolvovat analýzu osobnostního profilu v hodnotě tisíc korun. Návštěva veletrhu ovšem registrací není podmíněna, předat své CV bude možno i přímo na místě v elektronické podobě.

Veletrh se uskuteční 19. listopadu 2008 od 9:00 do 17:00 hodin v prostorách mensy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.