V rámci výzkumu pro informační systém o vysokých školách - Navigátorka.cz studenti odpovídali, zda je v okolí jejich školy nebo místa ubytování dostatek možností na kvalitní mimoškolní sportovní a kulturní vyžití. Výsledky shrnuté podle jednotlivých měst jsou v následující tabulce:

město sport kultura průměr počet fakult
Liberec2,1
2,3
2,2
6
Ostrava2,4
2,3
2,3
12
Olomouc2,6
2,2
2,4
7
České Budějovice2,5
2,3
2,4
7
Zlín2,4
2,5
2,4
5
Brno2,7
2,2
2,5
25
Ústí nad Labem2,5
2,5
2,5
7
Jindřichův Hradec1,9
3,1
2,5
1
Praha2,8
2,4
2,6
40
Plzeň2,7
2,5
2,6
8
Hradec Králové2,6
2,7
2,6
5
Jihlava2,5
2,7
2,6
1
Pardubice2,8
2,7
2,7
7
Opava2,9
3,0
2,9
2
Lednice na Moravě2,8
3,2
3,0
1
Kladno3,2
3,3
3,2
1

Studenti hodnotili možnosti sportovního a možnosti kulturního vyžití zvlášť – oba faktory hodnotili na stupnici od 1 do 6. Jednička znamená nejvyšší hodnocení, 6 pak nejhorší. Sloupec počet fakult udává, z kolika fakult v daném městě byla data sesbírána. Nejvýše se na žebříčku umístil Liberec, který získal průměrnou známku za sport i kulturu 2,2, následovaný Ostravou s hodnocením 2,3. Na druhém konci žebříčku se naopak umístilo Kladno a Lednice na Moravě s hodnocením 3 a horším. Toto umístění však může do značné míry být ovlivněné tím, že v obou městech je pouze jedna fakulta.

Podíváme-li se, jak dopadly jednotlivé fakulty, pak nejlépe hodnotí možnosti sportovního a kulturního mimoškolního vyžití studenti například Pedagogické fakulty v Liberci a Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně. Obě dosáhly hodnocení lepší než 2. Nejhorší hodnocení poskytli studenti Fakulty zdravotnických studií v Pardubicích, kde průměrná známka byla 4,8.

Výzkum mezi studenty proběhl na jaře a na podzim tohoto roku. Celkem se ho zúčastnilo téměř 10 000 současných studentů všech fakult veřejných vysokých škol. Výzkum byl anonymní a provedený zcela nezávisle na vedení dané školy, výsledky tedy odráží subjektivní názory studentů dané fakulty. Výsledky pro jednotlivé fakulty naleznete v systému Navigátorka na webové stránce www.navigatorka.cz.