Novela by si měla poradit se zatím nedořešenými složitými tématy. Kromě finančních a organizačních záležitostí bude obsahovat i témata pedagogická.

Nejvýznamnější záměry zamýšlené novelizace lze rozdělit do několika tématických skupin. Nejpodstatnější změny se týkají financování regionálního školství a dalších témat ekonomického zaměření. Druhá skupina obsahuje především změny obecně pedagogických ustanovení, jako například povolování výuky v cizích jazycích, zpřesnění práv a povinností žáků, zjednodušení příjímání dětí do mateřských škol po dobu školních prázdnin a dalších záležitostí spojených nejen s povinnou školní docházkou.

Poslední skupina témat se týká řízení školství, výkonu státní správy ve školách a školských zařízeních, správních činnostech a podobně.

Témata vzešla z diskuze

Navržená témata jsou výsledkem dosavadních diskusí ministerstva školství se zástupci pedagogické veřejnosti, zřizovatelů škol a sociálních partnerů MŠMT na různých úrovních jednání a komunikace na diskusních fórech. Navrhované změny ale nejsou konečné, do 20. října 2008 je možné se k navrhované novele vyjádřit.

Návrh novely je k dispozici zde.