Cílem kampaně Evropa mladýma očima je přiblížit české předsednictví a vůbec fungování EU dětem a mladým lidem a vzbudit jejich zájem o dění v Evropě. Kampaň zastřešuje jednotlivé akce různých neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které se obsahově vztahují k Evropě a Evropské unii, přispívají k propagaci českého předsednictví a rozvíjejí spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci Evropské unie.

Do soutěže Barevná Evropa, jejíž téma zní Kulturní tradice evropských států, může každý autor přihlásit maximálně dva komiksy v rozsahu 5 až 15 okének. Práce můžete zasílat na adresu AICM, Lannova 63, 370 01 České Budějovice do 7. listopadu 2008. Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota složená ze zástupců vyhlašovatele soutěže a přizvaných výtvarníků.

Ceny pro výherce jsou MP3 Player, USB flash disk a DVD – evropský film. Výsledky soutěže budou všem výhercům oznámeny do 21. listopadu 2008 prostřednictvím e-mailu či adresy, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách AICM (www.icmcr.cz), kde můžete již teď nalézt podrobné informace o soutěži. Více informací o kampani Evropa mladýma očima zde: www.evropamladymaocima.cz.

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM) je neziskovou organizací založenou na bázi občanského sdružení. Mezi hlavní cíle činnosti AICM ČR patří podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, mezi její další činnosti patří zejména organizace školení pro členy AICM.