Akce se zúčastní mnoho významných českých i zahraničních osobností z akademické, politické a vědecké sféry, mimo jiné předseda vlády České republiky Mirek Topolánek a rektoři všech českých univerzit. K účasti jsou zváni také všichni studenti a členové akademické obce. Pro účastníky akce je vyhlášeno rektorské volno. Slavnostní zahájení pořádá Odbor vnějších vztahů a marketingu Masarykovy univerzity, garantem je její rektorát.

Akademický rok 2008/2009, který na vysokých školách začal 1. října, pravděpodobně přinese mnoho změn. Ještě před koncem letošního roku by měla být přijata Bílá kniha terciárního vzdělávání, koncepční a strategický dokument, který má stanovit směr, jímž se bude v České republice vyvíjet terciární vzdělání v následujících deseti až dvaceti letech. O Bílé knize jsme již psali v srpnu zde.

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice a největší na Moravě. Její právnická fakulta, v jejíž aule se bude zahájení nového akademického roku konat, připravuje studenty pro širokou škálu právnických profesí, její absolventi se uplatňují v oblasti soudnictví, státního zastupitelství a advokacie, ve veřejné správě, v soukromém sektoru a mnoha dalších oblastech.