Pryč jsou ty doby, kdy stačilo chodit jen do školy, a pouze výjimečně se student musel poohlédnout po nějaké brigádě, aby měl nějakou tu korunu navíc, třeba na cestování o prázdninách. Stále více dnešních studentů si při škole musí přivydělávat, aby získali praxi v oboru, ale hlavně pro zlepšení své ekonomické situace.

Se začátkem vyplácení kolejného se řada studujících rozhodla, že bude bydlet mimo koleje. Současně s tím ale musela sáhnout do kapsy pro příplatek, který by dorovnal rozdíl v cenách mezi pronájmem a kolejními ubikacemi. Stejně tak se zvyšují i ostatní náklady na živobytí: jídlo, doprava, standard běžného studenta je nootebook, prázdniny strávené za hranicemi apod.

Ani v Anglii však na tom nejsou studenti lépe. Podle průzkumu listu The Independent si celých 40 % studentů musí v průběhu semestru přivydělávat, aby zvládli náklady na studium. Zástupce bankovního domu NatWest pak říká, že stále více studentů bere při výběru školy do úvahy i lokalitu školy a možnosti zaměstnání na částečný úvazek. Možnosti přivýdělku se totiž region od regionu výrazně liší. Zatímco v Brightonu si student přijde na 120 liber týdně, ve Swansea je to jen 63 liber. V přepočtu na české koruny to dělá 3 624 Kč v Brightonu a přibližně 1 902 Kč ve Swansea.

Rozdílné jsou ale také náklady na běžné živobytí. Například v Plymouth studenti průměrně vydají 217 liber ( 6 553 Kč) týdně na bydlení a náklady na život ve městě. Vydá-li český student 2 000 Kč na ubytování a zrovna tolik za jídlo, dá se říct, že v mnoha případech se bude jednat o měsíční rozpočet nejednoho českého vysokoškoláka.

Zajímavé je také rozložení jednotlivých výdajů. Skoro třetinu všech výdajů musí angličtí studenti vynaložit na jídlo, dále pak vydají 22 % za zábavu, 12,5 % za učebnice a skoro pětinu svých příjmů (19,8 %) za cigarety.