Slavnostní zahájení výstavy je plánováno u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie na únor 2009. Výstava bude jednou z reprezentativních akcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie proběhnou. Expozice proběhne pod záštitou České komise pro spolupráci s UNESCO.

Tato komplexní expozice je právě instalována v budově muzea v domě U Zlatého slunce ve Valdštejnské ulici, kde nahradí dosavadní expozici (ta je nyní z důvodu instalace nové expozice uzavřena).

V České republice zatím nebyla zpracována komplexní výstava shrnující dějiny školství, učitelství a vzdělanosti. Čeští i zahraniční návštěvníci tak budou mít možnost poprvé shlédnout dokumentaci o dějinách českého školství z archivu písemností muzea. Výstavu oživí hudební a výtvarné prvky i počítačová technika.

Expozice bude mít několik obsahových okruhů:

 • Počátky křesťanské vzdělanosti (9. – 14.století)
 • Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. pol.14. století – poč.15.století)
 • Zlatý věk humanismu (15. – 16. století)
 • Zrod moderní pedagogiky (15. – 17. století)
 • Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
 • Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. – 1. pol. 18. století)
 • Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
 • Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek (19. století a počátek 20. století)
 • Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka (1918 – 1938)
 • Vzdělanost a totalita (1938 – 1989)
 • Demokracie a pluralita ve vzdělávání (současnost)

Expozice bude doplněna o starou školu z 19. století.

„Nově pojatá stálá výstava představuje pro Pedagogické muzeum J. A. Komenského (PMJAK) v Praze velmi důležitý krok při naplňování dlouhodobého plánu – přeměny muzea v živoucí a moderní instituci i s ohledem na mezinárodní význam díla J. A. Komenského pro současnou evropskou společnost“ popisuje význam výstavy pro budoucnost muzea jeho ředitelka PhDr. Markéta Plánková.