Česká republika se předsednictví EU ujme 1. ledna 2009. V roli předsedající země vystřídá Francii. Slavnostní zahájení výstavy, která proběhne pod záštitou České komise pro spolupráci s UNESCO, je naplánováno na únor příštího roku.

Jak napovídá samotný název výstavy (Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě), expozice bude z velké části věnována nejvýraznější osobnosti české pedagogiky a didaktiky - Janu Amosovi Komenskému.

Komenského odkaz je stále živý i za našimi hranicemi, o čemž svědčí hojná účast návštěvníků na mezinárodní konferenci "Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání", jež se konala na konci loňského roku v Praze. Na konferenci zavítalo kolem 300 hostů včetně Komenského potomků žijících ve Spojených státech amerických.

Tématické okruhy připravované výstavy:

Počátky křesťanské vzdělanosti (9. – 14. století)
Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. pol. 14. století – poč. 15. století)
Zlatý věk humanismu (15. – 16. století)
Zrod moderní pedagogiky (15. – 17. století)
Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. – 1. pol. 18. století)
Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
Tradice české vzdělanosti v 19. století
Vzdělávání dívek (19. století a počátek 20. století)
Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka (1918 – 1938)
Vzdělanost a totalita (1938 – 1989)
Demokracie a pluralita ve vzdělávání (současnost)

Zdroj: MŠMT