Většina vysokých škol, které ještě mají volná místa, vypisuje termíny podání přihlášek do konce července či do poloviny srpna. Radost budou mít především zájemci o studium technických a přírodovědeckých oborů, do kterých je stále přijímáno největší množství uchazečů. Termín přijímacích zkoušek vypisuje například stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze, pedagogická fakulta brněnské Masarykovy Univerzity zase stále nabízí volná místa na oboru fyzika.

Z humanitních směrů jsou volná místa především na teologických, pedagogických a filozofických oborech - uchazeče stále přijímá například pedagogická fakulta Univerzity Karlovy nebo Cyrilometodějská teologická fakulta spadající pod olomouckou Univerzitu Palackého, která ještě stále přijímá uchazeče o studium oboru sociální pedagogika.

Dále termíny vypisují například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci nebo Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Kompletní seznam vysokých škol, které ještě stále přijímají zájemce o studium, najdete v brožuře Kam po maturitě – Last minute.