Mladí lidé se tak v průběhu neobvyklé, placené brigády, která je součástí projektu Západočeské univerzity, seznamují s vědeckou prací a s jejím uplatněním v praxi. Účastníci projektu byli vybírání z předmaturitních ročníků plzeňských středních škol.

Již od začátku tohoto týdne pracují v laboratořích a na zařízeních výzkumného centra Nové technologie na Borských polích.

"Středoškolští studenti zde také pomáhají při přípravě geometrických modelů lidského těla pro crash testy automobilových a jiných nárazů. V oblasti využití energetických zdrojů Země pracují v laboratořích se vzduchovou turbinou či palivovým článkem jaderného reaktoru. V oddělení termomechaniky technologických procesů spolupracují při měření optických vlastností materiálů a tenkých vrstev," sdělila tisková mluvčí Západočeské univerzity Jarmila Smazalová.

Zapojení středoškoláků do praxe v technických oborech je součástí projektu Národní program výzkumu II. Projekt bude pokračovat i v příštím akademickém roce popularizačními přednáškami či odbornými kurzy.

Snaha přiblížit středoškolákům odbornou vědeckou činnost není ze strany vysokých škol ojedinělá. Například České vysoké učení technické pořádalo v červnu Fyzikální týden - rozsáhlý program s řadou fyzikálních experimentů, přednášek a studentských miniprojektů. O účast na Fyzikálním týdnu projevilo zájem 123 středoškoláků z celé republiky.