"Z prvenství mezi univerzitami a vysokými školami v ČR máme radost. Je to výsledek naší systematické práce, která je založena na podchycení studentů, kteří mají zájem o sport už od příchodu na Masarykovu univerzitu," sdělil Michal Charvát, děkan Fakulty sportovních studií MU, portálu vysokoskolskysport.cz.

O úspěchu může hovořit i Ostravská univerzita v Ostravě. Přestože na hry vyslala pouze 60 sportovců, umístila se na sedmém místě. Oproti tomu první tři školy v pořadí byly reprezentovány více než třemi sty účastníky. Hry připravily divákům i obdivuhodné individuální výkony. Nejlepší z jednotlivců si totiž odvezli až sedm medailí.

Letošní České akademické hry byly výjimečné svým termínem konání. Dříve vysokoškoláci sportovali na začátkem května, tentokrát se Vysoké učení technické v Brně ujalo pořadatelství až ve druhé polovině června.

Jméno pořadatele příštího ročníku zatím není známo. Původně se počítalo s Plzní. Představitelé Západočeské univerzity se však příklánějí k tomu, aby se hry konaly v květnu. Červen podle nich nepřeje nejkvalitnějším výkonům, neboť řada vysokoškoláků z pochopitelných důvodů upřednosťnuje přípravu na zkoušky před sportem. Otázka pořadatele Českých akademických her 2009 tak zůstává otevřena.

Pořadí VŠ na Českých akademických hrách 2008:

1. Masarykova Univerzita v Brně 176 bodů, 2. Univerzita Karlova v Praze 150, 3. Vysoké učení technické v Brně 137, 4. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 133, 5. Univerzita Palackého, Olomouc 72, 6. Západočeská univerzita v Plzni 64, 7. Ostravská univerzita v Ostravě 60, 8. Česká zemědělská univerzita v Praze 50, 9. Vysoká škola ekonomická v Praze 57,5, 10. České vysoké učení technické, Praha 56,8.