Podle Ústavu pro informace ve vzdělávání přišlo k zápisu do prvního ročníku základních škol v tomto roce 113 353 dětí. Převažovali chlapci, dívek bylo jen 46,1 %.

Ne všechny děti, které se mezi 15. lednem a 15. únorem tohoto roku dostavily k zápisu, usednou v září do školních lavic. Rodiče 16 902 dětí požádali pro své ratolesti o odklad školní povinné docházky. O odklad přitom žádají častěji rodiče chlapců, a to ze 66 %. Zapsáno tak bylo 96 432 dětí.

Dlouhodobě se procento realizovaných odkladů pohybuje kolem 22 %. Lze tedy předpokládat, že počet odkladů v září přesáhne počet podaných žádostí. V loňském roce nastoupilo do prvního ročníku základních škol 93 tisíc dětí.

Do školních lavic usednou žáci v příštím školním roce poprvé v pondělí 1. září. První delší pauza od učení je čeká v od 27. do 29. října v podobě podzimních prázdnin.