Průměrnými platy vysokoškolských učitelů v pěti anglicky mluvících zemích se zabývala ve své studii společnost Deloitte. Do konečných výpočtů byla zahrnuta i parita kupní síly.

Ve všech zemích se výzkumný tým zaměřil na pedagogy z univerzit, které patří k těm prestižnějším. Studie pojednává i o mzdách docentů, odborných asistentů a asistentů.

Z pěti anglosaských zemí si nejvíce vydělají američtí profesoři. V přepočtu na naší měnu si přijdou měsíčně na necelých 150 tisíc korun. Druhé nejlepší podmínky poskytuje profesorům Austrálie, následovaná Kanadou. V Anglii a na Novém Zélandu se musí jejich kolegové smířit s podstatně nižšími částkami.

ZeměPrůměrný roční příjem univerzitních profesorů (v USD)
1. USA113 900
2. Austrálie102 300
3. Kanada100 100
4. Anglie82 200
5. Nový Zéland77 700
Zdroj: Deloitte

Český profesor vydělává jako asistent na Novém Zélandu

Nutno podotknout, že platy ve všech zkoumaných anglosaských zemích podstatně převyšují mzdy českých profesorů. Vysokoškolští profesoři pobírali podle Ústavu pro informace ve vzdělávání v loňském roce průměrnou mzdu 55 660 korun. Čeští profesoři si tak ročně vydělají kolem necelých 43 tisíc amerických dolarů. Přibližně stejnou částku obdrží za rok na Novém Zélandu vysokoškolský asistent.