Výzkumný ústav pedagogický zapojil do projektu 17 škol různého stupně. Cílem šetření je získat ověřené a nezkreslené informace o postupu školské reformy. Ústav chce zjistit, jak se školám daří realizace výuky podle školních vzdělávacích programů.

Školy zapojené do výzkumu si mohou zároveň navzájem předávat zkušenosti. Mezi 17 zúčastněnými školami jsou tři mateřské, pět základních, čtyři osmiletá gymnázia a pět škol pro žáky se zdravotním postižením. Projekt se naplno rozběhne od září tohoto roku.

„Rozhodně spíš chceme pomoci než se zviditelnit. Být při tom a pomáhat připomínkami z praxe korigovat další podobu RVP. Na druhé straně pro nás může být přínosem to, že někdo zvenku se nezaujatýma očima podívá na naše ŠVP,“ prozradil Miroslav Hřebecký, ředitel pražského Gymnasia Jižní Město, proč se jeho škola do projektu zapojila.

Výzkum by mohl pomoci s přípravou metodických materiálů

Výsledky šetření by měly posloužit například jako podklad pro přípravu metodických materiálů, učebních textů nebo i při předpokládaných „aktualizacích“ rámcových vzdělávacích programů.

Školská reforma odstartovala letošním školním rokem. Ramcové programy, které jsou její významnou součástí, však byly testovány na pilotních školách již o rok dříve.