Včerejší pátý termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) uzavřel jejich letošní konání. K poslednímu termínu NSZ, probíhajícímu již po uzavření přijímacího řízení některých fakult, které podle výsledků NSZ přijímají, bylo přihlášeno 7 233 uchazečů o studium na VŠ. Ti se většinou hlásí na 20 fakult, které výsledky z posledního termínu NSZ akceptují.

Část účastníků se pak rekrutovalo ze studentů 3. ročníků, kteří se NSZ účastní v rámci přípravy na příští „ostrý“ rok. Někteří z nich pravděpodobně budou moci využít své výsledky přímo v přijímacím řízení v příštím roce, případně také při odvolání na fakultách, které podle výsledků NSZ přijímat nebudou.

Součástí posledního letošního termínu NSZ byly zkoušky Obecné studijní předpoklady (požadováno velkou většinou fakult) a Matematika. Jak je pravidlem, NSZ proběhly na různých místech v ČR i na Slovensku.

V současné době už probíhá příprava dalšího ročníku NSZ, v němž se opět pravděpodobně výrazně navýší počet spolupracujících fakult a uchazečů, pro něž se NSZ stanou bránou ke studiu na vysoké škole.

Odhad pro příští rok je následující: