Časopis Univerzity Karlovy v Praze, který vychází čtvrtletně, se jmenuje Forum. Ve stejné periodicitě vychází i Noviny Slezské univerzity v Opavě. Obě periodika jsou k dostání jak v tištěné podobě. Jejich obsah si však můžete přečíst i na internetových stránkách příslušné univerzity.

Díky nim je toto médium dostupné široké veřejnosti, nejen studentům univerzit. Po delší odmlce vyšel první časopis Forum v novém kabátě v roce 2005. Oproti tomu vycházejí Noviny Slezské univerzity již od roku 1995 nepřetržitě.

Redaktoři univerzitních tiskovin chtějí informovat o dění na akademické půdě. Obsah periodik je převážně zpravodajský, nechybí ovšem ani příspěvky pedagogů o odborných akcích, které jsou buď univerzitou přímo pořádány, nebo na nichž je univerzita svými pracovníky zastoupena. Noviny i Forum usilují o vyváženost materiálů zachycujících život učitelské i studentské části akademických obcí. Nechybí zde ani prostor pro diskuze o hlubších otázkách z oblastí jak vědeckých, tak vzdělávacích.

Časopisy se zaměřují na aktuální dění

Obě dvě periodika se v tomto perfektně shodují. V Praze se v současném čísle zabývají především 660. výročím Univerzity Karlovy. „Náš časopis se vždy zpracovává na dané monotéma, ale přináší i pravidelné rubriky o dění na UK.“ oznámil Mgr. Václav Hájek, mluvčí univerzity. Periodika podporují studenty různých fakult i zahraničních studijních programů.

V článcích čtenáři často nacházejí informace o organizacích spojených s univerzitami - například o Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy či Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity.

Redakce časopisu Forum nepřijímá nevyžádané články a již na první pohled je zřejmé, že si zakládá na serióznosti. Dopisovateli jsou z velké části nositelé akademických titulů (PhDr., JUDr., MUDr., RNDr.).

„Přispívat do Novin může každý pedagog, student či zaměstnanec Slezské univerzity.“ sdělil Ivan Augustin zaměstnanec redakce Novin. Zmiňovaná periodika se od sebe neliší jen složením dopisovatelů, ale též nákladem (Forum - 3 000 ks, Noviny - 2 500 ks) a počtem stran (Forum 60-70 stran, Noviny 30-40 stran).