Pokud zjistíte, že jste přesně ten typ, kterého by detektiv Packal potřeboval do svého týmu, určitě se zaregistrujte na www.packal.cz a najděte si další členy Vašeho týmu mezi svými přáteli a spolužáky. Přejeme hodně štěstí a úspěchu při řešení dalších případů.

Jaké jsou vaše detektivní schopnosti?

Pokuste se rozluštit šifry a úkoly, které mají za úkol vyřešit naši detektivové, a zjistěte, jak jste na tom s detektivními vlohy právě vy. Správnou odpověď uslyšíte právě v dalším dílu Případů detektiva Packala tuto sobotu.

 

 

Rozluštěte dnes tuto těžkou šifru
(nápověda: ;x?;x?;)

sdšndxzsdšoinděnuxáedwedijqwxmqwdqwzěášxeěšdnápmxcděšíáěšfxkěšfán

ěšfxéěšfěčšfnáýnxmpměšídfúíqjfxumoiěšfiěšxzpměšfpoxeěšmfpífxuěšfpkxměš

fjéíěšfíífěšfxvměšdnpxbnošdixexniěmjíšdoxáěšdmpxtxkěpšmjdxáxcéiěšdkxhěš

djíxnjěidxaxděšdxjěšdjioxiiějšíášxzěšdjpdxeěškodxrěšxoděšdxujpiěše