Do projektu jsou společně zapojeny VUT v Brně, Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a ústavy AV ČR - Biofyzikální ústav, Ústav analytické chemie, Ústav fyziky materiálů, Ústav přístrojové techniky a Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

Budování centra vědy by mohlo začít v roce 2010. Dokončení je plánováno o pět let později. Projekt počítá s jedním výzkumným centrem pro materiálové vědy a s druhým pro přírodní vědy a medicínu. Investiční náklady projektu, jenž musí projít schválením ministerstva školství a Evropské komise, by se měly přiblížit 10 miliardám korun. CEITEC by měl být zaměřen na základní výzkum, jehož výsledky však mohou být později aplikovány do praxe.

„CEITEC vybuduje sdílené a integrované kapacity a infrastruktury, což ve svém důsledku vyústí v jejich efektivnější využívání. Tento přístup bude mít konkrétní podobu ve vytvoření, do jisté míry univerzálních, centrálních laboratoří, do nichž bude umožněn přístup vědcům z nejrůznějších oborů. Výzkumníci tak díky společnému a koordinovanému řízení dosáhnou na technologie, které by pro ně byly jinak nedostupné a otevře se tolik potřebný prostor pro kvalitativní posun ve vědě a výzkumu,“ představil projekt jeho výkonný ředitel Arnošt Marx.

Evropské peníze probouzejí českou vědu

Díky finanční podpoře výzkumu z Evropské unie začíná brát Česká republika vědu vážně, což se projevuje vznikem center vědy a výzkumu. Podobně jako brněnští kolegové se na vzájemnou spolupráci chystají i představitelé pražských vysokých škol.

Představitelé Českého vysokého učení technického na konci loňského roku představili svůj záměr vybudovat u Kladna technologický park. ČVUT bude na projektu spolupracovat s dalšími pražskými univerzitami - Vysokou školou chemicko-technologickou a Českou zemědělskou univerzitou.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.