Schůzka proběhla krátce poté, co se systém domácího vzdělávání ocitl pod palbou kritiky, která byla vyvolána případem týraných sourozenců z Kuřimi. Jeden z nich se vzdělával doma se svojí matkou.

Podle kritiků nemá stát nad výchovou dětí vzdělávaných v domácím prostředí patřičný dohled. Zvyšuje se tak riziko, že tyto děti budou týrány. To však zastánci domácího vzdělávání odmítají. Během schůzky si ministr se zástupci Asociace pro domácí vzdělávání (ADV) vyjasnili svá stanoviska. Ministerstvo má v úmyslu upravit podmínky individuálního vzdělávání.

„Cítil jsem potřebu vysvětlit panu prezidentovi Tůmovi některé nepřesné informace, které se objevily v tisku,“ říká ministr Liška. „Snad se mi to podařilo.“ Podle ministra nemá navrhovaná úprava podmínek individuálního vzdělávání za cíl zabránit další kauze Kuřim, ale zlepšit komunikaci mezi rodiči doma vzdělávaných dětí a vedením škol, na nichž jsou děti zapsány a také snížit případné riziko negativních jevů.

„Pro dítě je lepší, když alespoň trochu zná učitele, který provádí přezkoušení,“ domnívá se Liška. Zároveň však dodává, že vzhledem k tomu, že problematika není dosud s ADV komplexně prodiskutována, předloží ministerstvo novelizaci pasáží školského zákona o individuálním vzdělávání až v květnu.

Individuální vzdělávání bude možné i na druhém stupni ZŠ

Zástupci ministerstva a ADV se shodli na potřebnosti rozšíření možnosti individuálního vzdělávání i na druhý stupeň základní školy. Od září loňského roku probíhá tzv. pokusné ověřování na vybraných školách, které má zajistit dostatečné podklady pro nastavení legislativní úpravy.

„Individuální vzdělávání má svůj nesporný smysl a já jsem vždy respektoval právo rodičů upřednostnit jej před standardním vzděláváním ve škole,“ zdůrazňuje Ondřej Liška. Podle jeho názoru je možnost učit děti doma důležitá, přestože nejspíš zůstane i nadále využívána jen okrajově. Podle statistik se v letošním roce v celé ČR doma vzdělávají necelé čtyři stovky dětí.

Zákony u nás umožňují domácí vzdělávání pro děti prvního stupně základní školy od roku 1998. Do budoucna se počítá i s možností vzdělávat v domácím prostředí i děti na druhém stupni. Domácí vzdělávání dosud bylo ministerstvem školství poměrně opomíjeným tématem, což dokládají slova Jiřího Tůmy. „Myslím, že se nám podařilo odstranit řadu nedorozumění a já se těším na další spolupráci s novým vedením ministerstva. Ondřej Liška je vůbec první ministr školství, který s námi jedná,“ uvedl Jiří Tůma.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.