Do nynějšího průzkumu se zapojilo celkem 1707 studentů, tj. 42 % všech absolventů Masarykovy univerzity. Jednalo se o absolventy magisterského prezenčního studia. Z vyhodnocení dotazníků vyplývá, že devět z deseti absolventů Masarykovy univerzity po roce až dvou letech od promoce pracuje nebo podniká. Zbylou desetinu však tvoří pouze zanedbatelná část nezaměstnaných.

Většina nepracujících absolventů studuje v doktorském studiu nebo ve studiu pokračuje na jiné vysoké škole nebo v kurzech cizích jazyků. Skupinu nepracujících doplňují i ženy na mateřské dovolené. Podíl nezaměstnaných mezi absolventy brněnské univerzity je ve výsledku nižší než jedno procento. Od minulého šetření došlo ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů. V roce 2005 se nezaměstnanost pohybovala kolem dvou procent.

Většina absolventů zřejmě studia na vysoké škole nelituje. Celkem 86 % absolventů Masarykovy univerzity totiž pracuje na místech, kde je vyžadováno vysokoškolské vzdělání a 79 % respondentů pracuje přímo v oboru, který vystudovali nebo v oboru příbuzném. Zhruba polovina osob pracuje ve veřejném sektoru.

V soukromých a zahraničních firmách pracují častěji informatici, ekonomové a právníci. Jen necelá 3% absolventů označila proces hledání práce jako „velmi obtížný“, další pětina jej označila za „poměrně obtížný“.

Statistické údaje však zohledňují průměr za celou univerzitu. V případě jednotlivých fakult či jednotlivých studijních oborů se tedy mohou lišit. Navíc nelze vyloučit, že v případě absolventů, kteří se do průzkumu nezapojili, bude podíl nezaměstnaných vyšší.

Informatika je perspektivní oblastí studia

Mezi nejlépe placené patří absolventi Fakulty informatiky, u kterých se nástupní platy pohybují kolem 25.000 korun, tedy nad hranicí průměrné mzdy v České republice. Jejich aktuální platy dokonce převyšují i 35.000 korun. Zdá se, že informatika je z hlediska nástupního platu absolventů v České republice velmi perspektivní oblastí studia. V celostátním průzkumu REFLEX vykázali totiž nejvyšší platy ze všech fakult absolventi Fakulty informatiky a statistiky z pražské Vysoké školy ekonomické.