Částka mírně přesahující miliardu korun bude letos rozdělena mezi 24 vysokých škol. Při přidělování dotací se zohledňují taková kritéria jako finanční objem získaných grantů v loňském roce, počet profesorů a docentů, stejně jako počet absolventů magisterského studia a doktorských studijních programů.

Hlavním kritériem pro financování specifického výzkumu tedy není světová úroveň dosažených poznatků. Rozhodující je účast studentů na výzkumu.

Téměř třetinu peněz určených na dotace obdrží Univerzita Karlova. Druhou nejvyšší sumu obdrží České vysoké učení technické. Za pražskými školami následuje brněnská Masarykova univerzita a další instituce z jihomoravské metropole - Vysoké učení technické Brno. Jedinou školou, která podala žádost o dotaci a nebylo jí vyhověno, je Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě o dotaci ani nežádala.

Vypočtená výše podpory pro rok 2008  částka v tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze 285 812
České vysoké učení technické 133 027
Masarykova univerzita Praha 121 970
Vysoké učení technické Brno 85 807
Univerzita Palackého Olomouc 65 021

Kompletní seznam s konečným výpočtem dotace na specifický výzkum vysokých škol v roce 2008 naleznete zde

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.