Malárie patří mezi nejvíce nebezpečná onemocnění. Každoročně zasáhne zhruba půl miliardy lidí, především v tropické a subsaharské Africe. Více než milión nemocných ročně nemoci podlehne. Nejohroženější skupinou jsou malé děti, těhotné ženy a jedinci s oslabenou imunitou. Obětí malárie jsou i ostatní živočichové.

Přenašečem malárie jsou infikované samičky komára Anopheles. Tento druh komára přenáší parazitické prvoky plasmodie. Vědcům z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR se ve spolupráci s kolegy z Austrálie, Skotska a USA podařilo nalézt a izolovat fotosyntetického předka těchto nebezpečných parazitů.

O objevu napsali čeští vědci do časopisu Nature

Předpokládá se, že nový prvok se bude používat pro testování léků proti těmto parazitům a výrazně tak zlevní jejich vývoj. Formální popis nového prvoka a studie o jeho evolučním původu se dostaly i do posledního čísla uznávaného časopisu Nature. Z vědců českého původu se na článku podílel Miroslav Oborník, Jan Janouškovec, Tomáš Chrudimský, Marie Vancová a Jan Šlapeta.