Podle britského bulvárního deníku Daily Mail nejsou výjimkou ani školy, kde používá angličtinu jako mateřský jazyk pouze jedno z deseti dětí. Podobné případy se objevují hlavně v okolí Londýna. Výklad látky žákům, kteří nemají angličtinu jako mateřský jazyk, je časově náročnější a vyžaduje i vyšší kvalifikaci učitelů.

Podle propočtů jsou náklady na vzdělávání "neanglicky" hovořících žáků několikanásobné. Zatímco roční náklady na vzdělání žáka, jehož mateřským jazykem je angličtina, je odhadován na 4 tisíce liber, v ostatních případech částka dosahuje výše až 30 tisíc liber.

Učitelé se stále více musejí věnovat žákům, kteří mají s angličtinou problémy a na rodilé mluvčí jim pak nezbývá tolik času.

"Učitelé se obtížně vyrovnávají s tím, když mají ve třídě jedno dítě, které nemluví anglicky. Když je takových žáků třeba dvacet, tak už je to skutečně problém," upozorňuje Philip Parkin, představitel Profesní asociace učitelů.

V důsledku imigrace musí podle něj školství uspokojovat nové potřeby. Parkin si myslí, že vláda by měla vyčlenit speciální finanční prostředky, které umožní zaměstnat učitele a asistenty, kteří hovoří dvěma či více jazyky.