Účast v soutěži SOČ může v některých případech pomoci studentům v cestě na vysokou školu. Některé vysoké školy totiž k výsledkům ze SOČ přihlížejí. Tyto informace lze nalézt většinou na stránkách jednotlivých fakult nebo jsou poskytovány pracovníky studijních oddělení.

Může se stát, že například fakulty, o které je velký zájem, k těmto úspěchům nepřihlíží. Přesto je dobré uvést i v těchto případech účast v SOČ třeba do životopisu přiloženého k přihlášce. Student tak může získat na atraktivitě. Pedagogové na VŠ poznají, že se o zvolený obor opravdu zajímá. Účast v SOČ lze použít i jako jeden z argumentů v případě neúspěchu u přijímacích zkoušek při psaní odvolání.

Užitečná průprava na diplomku 

Vedle zvýšení šancí pro přijetí na vysokou školu pomáhá soutěž účastníkům prohloubit znalosti v oboru, o který se zajímají. Velmi užitečné mohou být do budoucna i zkušenosti s psaním a obhajobou odborných prací. Tato zkušenost pomůže studentům třeba při obhajobě diplomové práce. V neposlední řadě jsou v SOČ ve hře také věcné ceny, finanční odměny a možnost dostat se až na podobné soutěže mimo Českou republiku.

Před přihlášením do soutěže je důležité, aby si účastník vybral téma, které ho zajímá a o kterém již má dostatečný přehled. Poté je vhodné nashromáždit k tématu dostupnou literaturu. A pak přichází na řadu samotné psaní práce. Do soutěže se lze přihlásit s řešením určitého problému, s návrhem technického zařízení nebo s návrhem učební pomůcky. O každém z objevů soutěžící sepisují odbornou práci. Práce musí být napsána podle normy pro psaní v textových editorech. Přesná pravidla jsou stanovena i pro podobu struktury práce.

SOČ - odrazový můstek světa 

Po vypracování práci hodnotí konzultant a oponent. Konzultant radí účastníkovi soutěže již v průběhu psaní práce. Nejčastěji se jedná přímo o učitele ze školy. Oponent je osobou, která se orientuje v oboru zvoleném účastníkem. K práci sepisuje posudek, v němž hodnotí kvalitu práce a její přínos. Po obdržení posudků od konzultanta a oponenta už stačí jen vyplnit přihlášku a zařadit práci do příslušného oboru. Na výběr se nabízí 18 možností. U hraničních oborů se práce přiřazuje tam, kde svým obsahem více patří.

Soutěž SOČ je vyhlašovaná MŠMT jako postupová soutěž, která se koná zpravidla na úrovni školních kol, okresních kol, krajských kol a vyvrcholením je celostátní přehlídka. Nejúspěšnější řešitelé celostátních kol mohou být vybráni i k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Zdroj: Časopis StudentIN

Více informací o soutěži Středoškolská odborná činnost naleznete zde