Zatímco průměrná měsíční nominální mzda činila ve slovenském hospodářství za první pololetí tohoto roku 19 056 slovenský korun, u učitelů na základních a středních školách to bylo 19 240 kroun. Méně příznivá je situace v případě souhrnu všech zaměstnanců středních a základních škol. V průměru si přišli na 17 375 korun Oproti loňsku si polepšili o více než 1 100 slovenských korun. Údaje zveřejnilo Ministerstvo školství Slovenské republiky. Podle kurzu má slovenských 100 korun hodnotu zhruba 81 českých korun.

Za celostátním průměrem výrazně zaostávají platy ve školských zařízeních, jako jsou například mateřské školy nebo základní umělecké školy. Zde slovenští učitelé vydělali za první pololetí v průměru 16 200 Sk. Průměrný plat všech zaměstnanců školských zařízení pak činil 13 562 Sk.

V základních a středních školách na Slovensku pracovalo v prvním pololetí tohoto roku 70 450 pedagogických zaměstnanců. Ve školských zařízeních jich bylo 25 904. V obou případech měly v profesní skupině o poznání výraznější zastoupení ženy.

Pro srovnání s poměry v České republice si v našem regionálním školství učitelé vydělali za první pololetí tohoto roku v průměru 23 027 Kč měsíčně. Údaj zahrnuje i učitele z mateřských, speciálních či vyšších odborných škol nebo konzervatoří. Nezahrnuje ale mzdy na vysokých školách. Celostátní průměr českého hospodářství činil za stejné období podle Českého statistického úřadu 21 462 Kč.