Žáci střední školy v Needhamu, která se snaží bojovat proti stresu, nedostávají úkoly na víkendy ani na prázdniny. Stresu se místní teenageři zbavují pomocí cvičení jógy. Začátek výuky je navíc přizpůsoben žákům, kteří si rádi přispí. Přehnaná přísnost a náročné požadavky učitelů nejsou na škole v Needhamu vítány.

"Jedním z našich cílů je pomáhat mladým lidem, aby byli mnohem více odolní vůči případnému neúspěchu. Aby pochopili, že není zapotřebí dělat drama z toho, pokud dostanou špatnou známku," říká ředitel Needham High School, Paul Richards, jenž je členem sdružení S.O.S. (Studenti bez stresu), kde jsou zastoupeni rodiče a učitelé z celých Spojených států.

Nahromadění stresu může mít tragické následky

Ředitel zmíněné střední školy vychází z přesvědčení, že určitá míra stresu je k učení a růstu osobnosti důležitá. Přebytek stresu ale ničemu nepomáhá, ba naopak. Paul Richards zastává názor, že dnešní studenti jsou rukojmími tvrdě konkurenčního prostředí. Mnoho studentů nedokáže nepřiměřenému tlaku odolat a podléhá depresím. Své problémy se snaží řešit například závislostí na drogách či alkoholu.

Richards se domnívá, že nahromadění stresu může mít tragický dopad. S psychickým tlakem si spojuje například čtyři nedávné sebevraždy studentů v okolí města Needham. Moderní metody by podle ředitele měly podobným případům zamezit.