Toho horkého srpnového odpoledne odpočíval mladý, teprve šestnáctiletý král po obědě v komnatě bývalého děkanství v Olomouci. Neobjevil se zde náhodou, zrovna jede do Polska zakročit proti povstání Ladislava Lokietka, který mu chce uzmout polskou královskou korunu. Václav, který je po smrti svého otce Václava II. na trůně teprve rok, nemá dobrou pověst. Doposud svůj život strávil spíše pitkami a veselicemi s mladými dívkami než státnickými záležitostmi. Teď se ale polepšil a rozhodl se jednat v zájmu království.

Bohužel se mu to možná stalo osudným. Na jeho smrti mohl mít zájem kde kdo. Od Lokietka, přes Habsburky až po českou šlechtu. Podle svědectví byl vrah sám. Zřejmě podplatil stráže, aby se dostal do královy blízkosti, a pak jej spícího třemi ranami dýkou přímo do srdce nemilosrdně zabil. V nastalém zmatku zmizel tak rychle, jak se objevil.

Dopadli nepravého

Je sice pravda, že kdosi spatřil muže se zkrvavenou dýkou, jak skáče z okna. Strážci toho muže dokonce dopadli a na místě zabili, nikdo ale neví, zda to byl opravdu vrah. Nebohý muž nestihl promluvit ani slovo. Ve Zbraslavské kronice se k tomu píše: „Zda byl on nebo jiný vinen, nevím, ví to Bůh, to však vím, a je to známo celému světu, že záhuba onoho mladého krále způsobila vzrůst nesčíslných útrap.“ Na jiném místě v téže kronice se píše: „Tento král, ozdoba vlasti, jediná útěcha národu zůstavená, světlo a kořen Čech, proklán smrtelnými ranami zahynul a zhasl.

Dopadeným a zamordovaným mužem byl rytíř jménem Konrád z Botenštejna. Podle historiků ale vrahem Václava III. nejspíš nebyl. Ba naopak. Podle mnohých Václava chránil a zkrvavenou dýku držel v ruce proto, že jí zranil pravého vraha. Jde tedy spíše o odvážného svědka, kterého potkal nespravedlivý konec.

Pravý vrah dodnes neznámý

Kdo tedy Václavovu smrt, a tím pádem i vymření Přemyslovců zosnoval? Samotný vrah byl téměř určitě pouze najatým zabijákem. Skuteční strůjci budou nejspíše z vysokých společenských kruhů.

Možná to byl Lokietek, který by si tak ušetřil boj o polskou korunu. Možná si vraždu objednal Albrecht I. Habsburský, který chtěl na český trůn posadit své syny. Možné je i to, že krále zabil někdo z jeho alkoholových kumpánů prostě kvůli penězům nebo milence.

Skutečný důvod Václavovy smrti se už asi nedozvíme. Jisté je, že jeho smrt způsobila v českém království dlouhý zmatek a až do nástupu Lucemburků časté střídání panovníků a s tím související úpadek. Záhadným mordem skončila dlouhá řada ryze českých vládců na našem trůně. Natrvalo se tak změnil osud celého státu.