Nejrychlejším typem klasické pošty na delší vzdálenost je dozajista posílání letecké. Vůbec první přeprava zásilky vzduchem se uskutečnila balónem, a to 7. ledna 1785 z Anglie do Francie. Letecká přeprava pošty byla využívána už v 19. století v době válek, kdy se dopisy do cíle ani jinak dostat nemohly. Ale až na počátku století dvacátého bylo letadlo použito jako oficiální dopravní prostředek pošty.

Letecká přeprava se někdy jeví jako jediná možnost, jak zásilku dopravit do cíle, především když se jedná o cílovou destinaci v zámoří. Pokud se tedy nerozhodneme poslat vánoční přáníčko lodní dopravou, která je sice mnohonásobně levnější, ale v lepším případě trvá i několik týdnů.

Pošta v Londýně v 19. století.

FOTO: fotobanka Profimedia

Když zabrousíme trochu do historie, zjistíme, že za vůbec první leteckou poštu jsou považováni poštovní holubi. První vzdušný prostředek byl balón, který byl k tomuto účelu dlouho používán, ale nebylo to cílené. Zkrátka se někdo nabídl, nebo měl tím směrem namířeno apod. Poprvé se o oficiální doručení pošty vzduchem pokusil Američan John Wise roku 1859, počasí ho ale donutilo přistát dříve a dopis si tak našel cestu ke svému cíli za pomoci vlaku. Tuto událost připomíná americká poštovní známka za sedm centů vydaná roku 1959.

Speciální známky pro leteckou poštu

S vynálezem letadla přišlo i přepravování zásilek s jeho pomocí, ale nebylo to prvoplánové. K tomu prozatím sloužily pouze vozy. Až 18. února 1911 se francouzský pilot Henri Pequet rozhodl přepravit 6 500 dopisů z Allahabadu do Naini v Indii. Pak už bylo jen otázkou času, kdy vzniknou pravidelné letecké poštovní služby či dokonce společnosti, které se tím budou zabývat. O půl roku později ve Spojeném království byly zavedeny pravidelné spoje mezi Londýnem a Windsorem, ty byly využívány pouze k přepravě poštovních zásilek.

První letecká společnost zaměřená pouze na přepravu poštovních zásilek vznikla v Kolumbii ve 30. letech 20. století.

FOTO: fotobanka Profimedia

V době první světové války Britské královské letectvo mělo speciální poštovní lety, kdy spojovalo své vojáky v Německu s rodnou Británií. Po válce v tom pokračovalo a vyvíjelo letecké trasy přes Blízký východ. Ačkoli byla letecká přeprava pošty už rozšířena do celého světa, první oficiální poštovní letecká služba byla zřízena v Kolumbii. Vznikla letecká společnost Scadta zaměřena na přepravu poštovních zásilek. Pro leteckou poštu vznikly také speciální známky, které byly vydány v Itálii roku 1917. Zvláštní razítka informovala o tom, že dopis má být přepraven letadlem.

Dnes jsou zámořské zásilky automaticky posílány letadlem, pokud si dopisovatel nevyžádá lodní dopravu. Jsou společnosti, typu kurýra, které se zabývají levnější dopravou, tedy lodní, ale cena odpovídá kvalitě dopravy. Trvá mnohem déle, z Prahy do New Yorku to může být i šest až osm týdnů.