Na disertační práci pracoval Kaše z katedry filozofie jako člen dvou výzkumných projektů – jednoho při Helsinské univerzitě, kde tým prověřoval roli rituálů v raném křesťanství s vazbou na aktuální trendy studia náboženství.

Druhý tým religionistů, informatiků, geografů a matematiků pracoval při Masarykově univerzitě v Brně a zkoumal použitelnost metod počítačového a matematického modelování pro studium šíření náboženství v antickém Středomoří.

Počítačová simulace není podle oceněného v humanitních a sociálních vědách běžná. „Chtěl jsem ukázat, že i tradiční historická témata lze uchopit atraktivně a inovativně,” řekl.

Čeká ho bádání v Paříži

Ve výzkumu kombinuje Kaše studium náboženských dějin antického Středomoří, teorie náboženství vycházející z poznatků o evoluci lidské psychiky, kultury a chování a počítačové metody pro práci s historickými daty.

Díky Ceně Jacquesa Derridy bude moci dva měsíce bádat na Institutu Jeana Nicoda při pařížské univerzitě Ecole normale supérieure (ENS), což je nejslavnější z francouzských „velkých škol”.

Nobelista ocenil české studenty za výzkum v léčbě rakoviny a epilepsie

Vědecké ceny uděluje francouzská ambasáda 25 let. Získávají je absolventi doktorských oborů z českých univerzit a Akademie věd v oborech chemie, farmacie, lékařství, jaderný výzkum, počítačové vědy a společenské a humanitní vědy.

Laureáti mohou absolvovat postdoktorský badatelský pobyt na vybrané instituci ve Francii, financovaný nadacemi a firmami.

Kupříkladu předloni získal cenu Václav Walach z katedry antropologie stejné fakulty za práci o významu bezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě.