Na výzkum toxických látek, které se do půdy dostávají z průmyslové výroby a z konvenčního zemědělství, získala univerzita z evropských zdrojů 240 milionů korun.

Odborníci budou v novém centru hledat způsoby, jak konkrétně zabránit vniknutí škodlivých látek do půdy, jak je odstranit a zabránit vstupu do rostlin. Chtějí také definovat jejich vliv na tvorbu nutričně významných látek v rostlinách a v tělech zvířat.

„Doposud bylo zkoumáno pouze působení jednotlivých toxických látek na malou část agroekosystému, nyní je naším cílem zmapovat vliv komplexního souboru kontaminantů na celý potravní řetězec od rostlin přes zvíře až po dopady na člověka,“ shrnul vedoucí projektu Pavel Tlustoš z FAPPZ ČZU.

Koloběh negativních vlivů na zdraví

Těžké kovy, rezidua pesticidů, zbytky léčiv, kosmetických a čisticích prostředků z průmyslové výroby či jako doprovodné látky při aplikaci hnojiv a pesticidů rostliny hromadí ve své biomase nebo je ovlivněn jejich metabolismus a přicházejí tak o své nutriční účinky. Mohou být také snadněji napadány škůdci a chorobami.

Zvířata tyto rostliny následně konzumují a toxické látky pak mohou ovlivnit kvalitu mléka, masa a vajec. Podle vědců může příjem takové rostlinné a živočišné stravy způsobovat lidem chronické zdravotní potíže.

Kampus České zemědělské univerzity patří k nejekologičtějším na světě, ukázal žebříček

Na výzkumu bude pracovat několik vědeckých týmů z FAPPZ. „Vzhledem ke spolupráci se 16 výzkumnými pracovišti z celého světa máme možnost využít pestrou škálu moderních teoretických přístupů i experimentálních technik,“ doplnil Tlustoš.

Výzkum tohoto problému byl na ČZU zahájen v říjnu loňského roku. Klíčové aktivity se soustředí na zkoumání organických škodlivých látek, mikroorganismů, kořenů rostlin, organismů v půdě, ryb, zvířat, mikroorganismů v potravinách a krmivech, modelování a analytiku.

Může se vám hodit na Firmy.cz: