Zatímco ve školním roce 2008/2009 bylo ve školách 3917 asistentů, kteří pomáhali zdravotně postiženým i sociálně znevýhodněným dětem, letos je jich podle ministerstva o 17 122 více.

Ještě ve školním roce 2017/2018 pomáhalo s těmito dětmi „pouze” 17 725 asistentů pedagoga.

Většina ze současných 21 tisíc asistentů pracuje na částečný úvazek, v přepočtu na plně zaměstnané tak letos školy podle ministerstva mají asi 14 847 asistentů. Před deseti lety jich bylo plně zaměstnaných v přepočtu kolem 2838.

Počty rostou kvůli vyhlášce o inkluzi

Asistentů přibylo zejména v posledních třech letech, a to hlavně v důsledku schválení vyhlášky ministerstva školství o společném vzdělávání dětí v běžných školách, tzv. inkluze, která platí od září 2016.

Od školního roku 2015/2016, kdy ve školách působilo celkem 10 382 asistentů, se jejich počet v současnosti dostal přibližně na dvojnásobek. Většina asistentů pomáhá dětem v základních školách.

Kvůli inkluzi začaly mít školy na asistenty pro handicapované či sociálně znevýhodněné děti nárok na peníze ze státního rozpočtu. Do podzimu 2016 stát podpůrná opatření pro tyto děti školám neproplácel, i když většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí mohla do běžných škol chodit již dříve.

Ministerstvo školství by rádo ulevilo přespolním postiženým

Asistenti pedagoga jsou nejdražší částí inkluze. Podle analýzy ministerstva ze školního roku 2016/2017 jich asi 3600 stálo kolem 1,35 miliardy korun, což byla zhruba polovina peněz, které šly v daném roce na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Platy asistentů jsou přitom podle odborníků nedostatečné.

Průměrný plat asistenta s plným úvazkem byl podle údajů ministerstva práce v loňském roce 23 381 Kč. Polovina asistentů měla příjem menší než 22 954 korun měsíčně. Například pokud asistent pracuje na 0,6 úvazku, tak může mít plat ve výši kolem 14 až 15 tisíc.