Kalous připomněl, že demisi podalo 14 nekomunistických z 26 členů Gottwaldova kabinetu.

„Únorový puč nebyl konformní s tehdy platným ústavním pořádkem,” prohlásil Kalous.

Poukázal také na to, že komunisté moc převzali za pomoci Lidových milicí, tedy ozbrojených složek komunistické strany, jejichž existence byla právně upravena až v prosinci 1948. Podobně takzvané akční výbory Národní fronty, které se postaraly o propuštění 300 tisíc nepohodlných osob ze zaměstnání, byly legalizovány v létě 1948.

Ozbrojená pěst dělnické třídy

Akční výbory začaly vznikat na pracovištích na základě Gottwaldovy výzvy z 21. února 1948. Jejich cílem bylo uskutečňovat takzvanou „očistu veřejného života” a „potlačování reakce”, tedy zbavit se politických odpůrců komunistické strany.

Jejich rozhodnutí, proti nimž nebylo odvolání, byla zpětně prohlášena za zákonná až zákonem o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů. Ten byl zrušen teprve k 1. lednu 2015 zákonem o státní službě.

Podobně Lidové milice, nazývané „ozbrojenou pěstí dělnické třídy”, vznikly 21. února 1948 z rozhodnutí tehdejšího vedení komunistické strany. Původně byly určeny k hlídání továren a zastrašování politických protivníků, později je komunistická moc využívala i k potlačování protirežimních shromáždění.

Lidové milice byly podle Kalouse zpětně legalizovány v prosinci 1948 novelou o Sboru národní bezpečnosti, podle níž mohli být „povoláni dobrovolně se hlásící spolehliví občané, kteří, jsou-li zevně označeni, mají obdobná práva a povinnosti jako příslušníci Sboru”.

Účastníci konference, která se konala před výročím komunistického převratu, se věnovali rovněž úvahám o možnostech reformovat komunistickou stranu v roce 1968 i nyní. Poukazovali na dezinformační kampaně a šíření proruských falešných informací hlavně prostřednictvím internetu.